2010. márc. 25.

Múlt: Idézés - Sajtóvisszhangok


"A Kortárs Építészeti Központ Tálaló című beszélgetéssorozatának március 18-i estjét a kurátor, Szemerey Samu Vargha Mihályra, az Építészfórum nemrég tragikus hirtelenséggel elhunyt főszerkesztőjére emlékezve kezdte meg. A vita a nemzeti emlékhelyként emlegetett székesfehérvári Szűz Mária prépostsági templom maradványainak jelenlegi helyzetével és jövőbeli sorsával foglalkozott."


A Nemzeti Emlékhely nem lehet vurstli - NOL

Nyilvánvaló, hogy a közízlésnek jobban megfelelne egy rekonstruktív, múltidéző megoldás, a baj csak az, hogy építészeti rekonstrukciónak jelen esetben esélye sincs, mert a földből ugyan rengeteg eredeti kő került elő, de alig van egy-kettő aminek a pontos helyét tudnánk, hangoztatta Biczó Piroska régész, s hasonló okokból a rekonstrukciós próbálkozás ellen érvelt Marosi Ernő művészettörténész is.


Fővárosi Fórum az Emlékhelyről - Fejér Megyei Hírlap

Szabó Zoltán bemutatta a bazilika metszetének felépítéséről szóló tervét, Csomay Zsófia, az ötletpályáazt első helyezettje is vázolta elképzelését. A találkozó elsősorban abban segíthetett, hogy a fővárosi szakma is megismerje a Nemzeti Emlékhely problematikáját. Többen értetlenségüknek adtak hangot, miért nem halad előre a méltó megvalósítás.


2010. márc. 21.

Nemzeti Tető, Nemzeti Metszet, Nemzeti Uzsonna

Aki azt gondolta, hogy a megépített és lebontott tetők, tervpályázatok, egyénileg kezdeményezett tervek, közösen kibővített álombéli kalandparkok, illetve felkérésre készült terv-alternatívák után a 2009 őszi pályázat végre megnyugtatóan rendezte a székesfehérvári Nemzeti Emlékhely jövőjét, természetesen tévedett.


Mindenek előtt: ez a nemzeti emlékhely nem is Nemzeti Emlékhely. Ahogy azt Mezős Tamás a definíciót firtató körkérdésre adott válaszában elmondta, a magyar jogrend egyetlen ilyen helyszínt ismer, mégpedig a budapesti Hősök terét. Ez ugyan nem tisztázta, hogy az emlékhely fogalma mit is takar, de ahogy a ritkán hozzászóló, viszont rendre az este legfontosabb kijelentéseit elmondó Demeter Zsófia megjegyzéséből kiderült: “...egy példánk van, most próbálunk egy másikat csinálni.”


Az emlékhely mibenlétére adott válaszokból egyébiránt a vitában elfoglalt pozíciók is szépen kirajzolódtak: úgy tűnik, az emlékezet rítusai feletti kontrollra legalább olyan igény van a magukat kompetensnek tartó szakmákban, mint az építészeti emlékek hiteles helyreállításának biztosítására. Marosi Ernő a Pierre Nora által bevetezetett lieu de memoir fogalmával érvelt úgy, hogy az emlékezéshez elegendő a puszta hely megléte: ez szerinte se nem szakrális, se nem spirituális fogalom. Azzal azonban már nem értett egyet, hogy itt Miklósi Gábor vagy a város bármely lakója és látogatója a köveken ülve és szemlélődve az uzsonnáját is elfogyaszthassa, mert “a templomban sem szokás görkorcsolyázni” (taps a közönségből). Csomay Zsófia ugyanakkor épp ezt a kettősséget emelte ki: jelen állapotában a feltárás halott, üres tér a város közepén, bármilyen fontos is. Ezért lényeges, hogy a védelmen és a kutatási terület biztosításán túl a mindennapok részévé is válhasson, mert csak így válhat az elmékezés élő területévé. Mezős Tamás a spiritualitást mint egyedül használható eredeti minőséget emelte ki az emlékhellyel kapcsolatban: erre, és az értelmező bemutatásra lehet alapozni ennek a kialakítását, különben a romok látványa nem lesz több, mint “nemzeti prézli”. Ezt a felvetést pedig Szabó Zoltán használta fel saját, sokat vitatott elképzelésének védelmére, hiszen mi mást tenne a hatalmas, fiktív metszet-építmény: “ámulatba ejt és segítő értelmezést nyújt az eredeti vívmányok nagyszerűségének mértékével kapcsolatban”. Az ásatást 1993 óta vezető Biczó Piroska pedig lakonikusan úgy értelmezte a kérdést, hogy az emlékhely önkényesen választott elnevezése arra jó, hogy mindenki azt társítson hozzá, amit szeretne.


A helyreállítás hitelességének problémája hasonlóan szövevényesnek bizonyult: a Velencei Charta irányadó elvei ebben az esetben a szokványosnál is rugalmasabbak, illetve irrelevánsabbak, hiszen a leletek pontos pozícióiról, kapcsolatairól és funkciójáról gyakorlatilag csak elvi rekonstrukció szintjén lehet nyilatkozni. Biczó Piroska szerint ebben a helyzetben a megfelelő megoldás az ilyen felvetések és a leletek múzeumi bemutatása, miután az időben is változó elméletek (“mindegyik régésznek megvolt a saját Nagy Lajos-kápolnája”) helyszíni rögzítése garantáltan félrevezetné a kutatást és a közönséget is. Mezős Tamás is a rekonstrukció erősen behatárolt alkalmazhatóságát emelte ki, hiszen ez utóbbi ott végződik, ahol a hipotézisek elkezdődnek - szerinte a legfontosabb hozzáállás itt az alázat és a kulturáltság, amit amúgy a 2009-es pályázat díjazott munkái sokféleképpen és tanulságosan közelítettek meg. A vita itt nyilvánvalóan a jelenleg építési engedéllyel bíró Szabó-féle tervekre fókuszálódott, hiszen akárhány egyeztetés is zajlott, a védőtetőre épített és az építész szerint szobrászi-absztrakt, szinte mindenki más szerint túlzóan valóságos és spekulatív metszet-építmény nyilvánvalóan uralja az Emlékhellyel kapcsolatos összes véleményt. A helyszínt hosszú ideje kutató és a romokról vitathatatlan szakértelemmel nyilatkozó építész terveiben a látványos következetlenség épp ezen a ponton mutatkozik meg: a terület védelme és bemutatása gyakorlatilag semmilyen folyamatosságban sem áll a változó magasságban fölé építendő zárt és klimatizált kezelt védőtető és a rajta álló hatalmas, historizáló szimbolikájú szerkezet látványával. Ez utóbbiról egyébként csak korábbi változatok látványtervei voltak láthatók a beszélgetésen - képi anyagként a bemutató kronologikus vetítés után csak Csomay és szerzőtársa, Nagy György részletes látványterveit ismerhette meg a közönség (Szabó terveit előzetes kérésünk ellenére nem kaptuk meg). Az őáltaluk felvázolt térstruktúra úgy mutatná be az ásatásokat hogy egyben lehetőséget teremt a további és ismeretlen kimenetelű kutatásra, miközben a lehető legkevesebb eszközzel alakítja ezeket városi térré, pusztán a természetes fény alkalmazásával utalva az egymásra rakódó különböző korszakok együttállására.


Marosi Ernő meglehetős vehemenciával utasította el az összes tervváltozatot - szerinte elkerülhetetlen és rendkívül káros minden ilyen építkezéssel a történelmi giccs és a vurstlihangulat megjelenése, és miután a helyszínen az egyetlen feladat a romok védelme lenne, üdvözölte a Királyi Séta projektet, mondván: az az összes vulgáris és alpári igényt kielégíti majd és egyben le is veheti a hasonló terheket a valóban értékes területekről. Az akár szimbolikusnak is tekinthető városfejlesztési gesztus, ami a Vidámparkot Történelmi Kalandparkra cseréli, kétségtelenül leírja a székesfehérvári elképzelések világképét: ahogy az elmúlt években megjelent helyi és országos sajtóbeli cikkekben, úgy az egész vita során is érezhető volt a városi politika által vélhetően nagy lehetőségként kezelt program és a valóság vagy a plurális emlékezet problémás viszonya. A nagy gesztusokra vágyó (és a helyi sajtóban “méltó emlékhely” eposzi jelzőt megteremtő) gondolkodás nyilvánvalóan könnyebben azonosul a látványos, könnyen érthető formai utalásokkal operáló építészettel, mint azzal, aminek célja a minimális beavatkozás és a láthatatlanság megközelítése. Ez már a korábbi épületek tárgyalásánál is előkerült: a mindenki által referenciaként előhozott Lux és Aba-Novák-féle 1938-as záró építmény és kiállítás részben az alázat és a józan tervezői gondolkodás fokmérőjeként, részben viszont a mai kor igényeit kielégíteni már nem tudó szerénység emlékműveként jelent meg a vita során. Ebből a szempontból tényleg könnyű a KÖH vagy a művészettörténész és építész szakmák tiltakozó megmozdulásait lobbitevékenységnek vagy akadékoskodó gáncsoskodásnak tekinteni, bár ez ugyanannyira nem segít hozzá az érvek és a kor kérdéseinek a jobb megértéséhez, mint az elkárhoztatott szakmagyakorlók időnkénti kategorikus merevsége.


Ilyen értelemben a vitára megint csak Demeter Zsófia tett pontot: elmondása szerint a Királyi Séta és azon belül a Nemzeti Emlékhely egy 2008. augusztus 25-i megyei közgyűlési határozat szerint támogatással bíró, azon 44 és 56 százalékban osztozó nagyprojekt, valamint, az építészeti jel-emlékművet illető kikötésekkel ugyan, de a jelenleg építési engedéllyel bíró terv Szabó Zoltáné. A közönség kérdései is leginkább erre a problémára irányultak: ha a pályáztatás nélkül megszületett terv szakmai kritikái kevéssé érdekelték az engedélyező hatóságokat, és ha a KÖH az utólagos pályázat első helyezettje mellett tette le a voksot, akkor egyrészt melyik változat fog megépülni? És másrészt, ha a városnak ennyire nincs elképzelése arról hogy mit akar, akkor miért kell újra és újra az építész szakmát így csőbe húzni? A válaszok idén áprilisra tették a legújabb végleges döntés idejét, de a résztvevők tanácstalansága leginkább arra utalt, hogy ez a döntés sem szükségképpen az eddigi viták és érvek tanulságai alapján fog megszületni.


(fotók: Kocsis Ferenc)


Múlt: Idézés - a beszélgetés hanganyaga

A március 18-án lezajlott beszélgetés teljes hanganyaga meghallhatható itt:

2010. márc. 12.

Múlt: Idézés

A székesfehérvári Nemzeti Emlékhely története az a sztori, amit egy érdeklődő idegennek elmesélve biztosak lehetünk abban, hogy a magyarság közelmúltbeli ön- és világképéről minden lényegeset elmondhatunk. Kár, hogy az illető az égvilágon semmit sem értene belőle.

A magyar történelem egyik legjelentősebb reprezentatív épületéből, a székesfehérvári koronázó templomból már a 19. század is csak a török hódoltság utáni romokat látta, amik évről évre koptak el a kőkitermelésből bevételt szerző és építkező város értékes telkén. A helyszín jelentőségét minden beszámoló kiemeli, együtt említve a magasztos emlékeket a zavarba ejtő állapotokkal - és ez a helyzet többé-kevésbé a mai napig változatlan. A három nagy hullámban megindult és rendkívül gazdag leletanyagot feltáró régészeti kutatások eredményeit utoljára az 1930-as években láthatta a nagyközönség méltó keretek között bemutatva, miközben a felszínre került romokat folyamatosan pusztítja az időjárás és a gondozás hiánya.


Az áldatlan állapotok rendezésére az 1980-as évektől számos elképzelés, pályázat és javaslat született, amik a romok lefedését és a leletanyag konzerválását szinte minden esetben egy nagyobb küldetés részeként értelmezték. Az elképzelések egy a magyar nemzeti identitásnak állítandó, szimbolikus jelentőségű emlékhelyet vizionáltak, ahol a magyarság dicső történelme és jelenkori ambíciói egy történelmi emlékek által hitelesített és megszentelt közegben kapcsolódhatnak össze a nagyközönség okulására. Egy biztos: a Nemzeti Emlékhely koncepciója a város politikai vezetésének pártoktól független támogatását élvezi, akik a projektben szemmel láthatóan nem csupán idegenforgalmi kitörési lehetőséget látnak, hanem egyfajta, az egész nemzet jövőjét illető missziót is.A problémák persze ezen a ponton sűrűsödnek össze: az össznemzeti jelentőségű program ugyan bekerült a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kiemelt projektjei közé, de a konkrét javaslatokra érkező igen heves műemlékes, művészettörténész és építész szakmai kritikák nyomán a tartalom évek óta bizonytalan. A város egészére kiterjedő programcsomagban gigantikus középkori városmakett, illetve a vidámpark helyére tervezett történelmi kalandpark szerepel, de ezek szerepe a Nemzeti Emlékhely koncepciója mellett egyre csökken. Ebben viszont elválaszthatatlan a romok védelme a szimbolikus emlékhelytől, ami nem csupán egy bámulatos történelmi narratívával önti nyakon az egyébként is jelentőségteljes helyszínt, de építészeti megformálásával az egész barokk belvárost is eluralná. És ahogy ez ilyenkor lenni szokott, a döntések az uniós pénzforrások megszerzése és a vonatkozó szabályok kreatív értelmezései mentén alakulnak: a tervversenyben megfogalmazott majd elvetett alternatíva után 2009 végén ötletpályázat született a végleges építészeti kialakításra.Itt állunk most - döntés elvileg idén tavasszal születik, de a közönségszavazások és az érintettek nyilatkozatai korántsem teszik egyértelművé, hogy mi épül majd a romokra. Addig is, az időjárás és az álmok dolgoznak.


Meghívott vendégeink:


Dr. Biczó Piroska - régész, szakmuzeológus

Csomay Zsófia - építész, a 2009-es pályázat első helyezettje

Dr. Mezős Tamás - a KÖH elnöke

Dr. Marosi Ernő - művészettörténész, akadémikus

Szabó Zoltán - építész, a rekonstrukció és az emlékhely tervezője

Dr. Demeter Zsófia - megyei múzeumigazgató, történész


Az est kurátora Szemerey Samu, a moderátor Miklósi Gábor. A beszélgetést az Iparművészeti Múzeum dísztermében tartjuk, 2010. március 18-án, este 7-kor. A belépés ingyenes.


Képek forrása: kiralyiseta.szekesfehervar.hu, epiteszforum.hu

2010. márc. 5.

A CET gyomrában - a beszélgetés hanganyaga

A február 18-án lezajlott beszélgetés teljes hanganyaga meghallhatható itt: